Tena - kombinácia pomôcok

Aplikácia na výpočet kombinácie inkontinenčných pomôcok

client : Essity

https://www.kombinacietena.sk

Aplikácia na výpočet kombinácie inkontinenčných pomôcok.