Pravidlá ochrany osobných údajov


Aplikácia Cvičenia na správne dýchanie zo žiadneho dôvodu nezhromažďuje žiadne z osobných údajov.

Informácie, ktoré využívame

Aplikácia Cvičenia na správne dýchanie nevyužíva a nezhromažďuje žiadne informácie.

Zobrazovanie reklamy

Aplikácia Cvičenia na správne dýchanie nezobrazuje žiadne reklamy.